ideCAD Statik Güncelleme v10-17

Yayın Tarihi
4 Şubat 2020
Paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Anahtar Kelimeler

ideCAD Statik IDS v10.14 - TBDY 2018 Uyumlu Yeni Versiyon Yayınlandı

Sürüm Notları

1. TBDY 2018 yönetmeliği Ek 4B.3, 4.4.2, 4.6.2.1, 4.8.3 maddeleriyle tam uyumlu, zaman tanım alanında mod toplama yöntemi ile dinamik analiz
2. TBDY 2018’e göre istinat duvarı hesabı ve raporları
3. Rijit bodrumlu binaların TBDY Madde 4.3.6.2’ye göre tek seferde çözülmesi analiz ayarlarında opsiyonel olarak eklendi.
4. Raporlarda yönetmelik tutarlılık kontrolleri geliştirildi. Süneklik düzeyi kontrolleri, R katsayısı hataları, deprem tasarım sınıfı kontrolleri, devrilme momenti kontrolüne bağlı olarak seçilmesi gereken yapı tipi belirtilerek kullanıcı uyarılıyor. Rapor başında verilen hatalar listesine ve yapı özet raporları bölümüne daha fazla kontrol eklendi.
5. Perde grubu (poligon perde raporları) ve rapor görselleri eklendi. Raporda grup perde ön bilgileri, grup perde betonarme raporları, grup perde statik sonuçları vb. alt başlıklar olarak veriliyor.
6. Perde gruplarının ekran görüntüleri yapı genel yerleşim şekilleri raporunda, yapı planı çiziminde, taralı olarak veriliyor ve grup adı yazılıyor.
7. Tasarıma ait eleman uç kuvvetleri raporları yenilendi. Ham ve tasarım uç kuvvetleri, arttırma katsayıları ile birlikte satır satır ve referans yönetmelik maddeleri ile birlikte veriliyor. Rapor açıklama resimleri eklendi.
8. Temele aktarılan eleman uç kuvvetleri raporları yenilendi. Ham ve tasarım uç kuvvetleri, arttırma katsayıları ile birlikte satır satır ve referans yönetmelik maddeleri ile birlikte veriliyor. Rapor açıklama resimleri eklendi.
9. Perde ayarlarına Kısa başlık perdesi seçeneği eklendi. Perde boyut koşulunu sağlamayan, başka bir perdeye veya perde grubuna dahil kısa perdelerin grup perde ile birlikte başlık olarak tasarlanması imkanı eklendi.
10. Perde gruplarına ait olan kısa perdelerin başlık bölgeleri çizimleri düzenlendi.
11. Perde grubu çizimlerinde başlık donatı sayıları ortak gösteriliyor ve başlık bölgeleri taranarak gösteriliyor.
12. Perde gruplarının kapasite diyagramlarının gösterimi iyileştirildi.
13. Perde grubu kesme kuvveti raporunda satırların daha rahat takip edilebilmesi için her bir perde grubu arasına çizgi eklendi.
14. Doğrusal performans analizi sonuçlarının 3B görselleştirmede tasarım sonuç bölümünde incelenebilmesi olanağı eklendi
15. Düşey deprem etkilerinin tepki spektrumu modal hesap algoritmasında hızlandırma ve iyileştirmeler yapıldı.
16. Rijit diyaframsız çelik veya betonarme yapılar için eleman bazında göreli öteleme sınır kontrolleri ve raporları eklendi.
17. Perde parametrelerine kritik perde yüksekliği veya kritik perde dışında başlık bölgesi için minimum pursantaj değerleri eklendi
18. Perde parametrelerine kritik perde yüksekliği başlık bölgesinin tüm kat boyunca aynı alınabilmesi seçeneği eklendi.
19. IFC formatında veri okuma ve veri kayıt etme olanağı eklendi
20. Bodrum kat kabulü için periyot kontrolü, yapı özet raporunda hesap yöntemi ve R katsayısı seçimi raporuna da eklendi.
21. Süneklik düzeyi yüksek perde raporu yenilendi.
22. Perde tasarım eğilme momentleri raporu yenilendi.
23. Kren içeren yapılar için modal hesapta iyileştirmeler yapıldı.
24. Deprem yönetmeliği raporunda verilen TBDY 2018 madde 4.3.2.4.a ve 4.3.2.4.b kontrol bilgileri yapı özet raporuna da eklendi.
25. Bodrum kat kabulü için yapılan periyot kontrolleri yapı özet raporuna eklendi.
26. Aynı kat içerisinde betonarme ve çelik döşemelerin birlikte bulunduğu yapılar için 2.mertebe gösterge değeri hesabı geliştirildi.
27. Sık kullanılan Obje Bul komutu, programın solunda bulunan araç çubuğuna eklendi.
28. Riskli bina raporunda özet bilgi tablosunda hesapta kullanılan beton ve donatı dayanım bilgileri eklendi.
29. 12m’den uzun perdeler için bindirmeli ek ve gönye boyları TBDY Madde 7.6.4’de verilen esaslara göre düzenlendi. (Serhat Proje Grubu, Erhan Mollaoğlu)
30. TBDY 2018 yönetmelik kapsamında, kesiti katlar arasında değişen kolonların kolon düşey açılımı iyileştirildi. (Oznb , Erhan Mollaoğlu)
31. Perde çizimlerinde başlık bölgeleri taranarak gösteriliyor.
32. TBDY 2018 7.11.3 kapsamında, döşemelerde yapılan düzlem içi kayma, basınç veya çekme kontrolünü sağlamayan döşemeler için sadece raporda gösterilen uyarılar döşeme betonarme diyaloğuna da eklendi.
33. Geometri kontrolünde TDBY 2018 seçiliyken, 20/50 kiriş için referans verilen maddesi TBDY 2007 olarak gösteriliyordu. TBDY 2018’e göre değiştirildi.
34. Radye temel kalınlıkları geoteknik raporuna eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
35. Göreli kat ötelemesi kontrolü için analiz ayarlarında tanımlanan DD-3’e ait spektrum bilgileri, Yapı Genel Bilgileri raporuna eklendi. (Mesut Kesgin, Şeyda Yılmaz)
36. Yapı özet raporunda bazı satırlar koyu renkli satır- açık renk satır sıra düzenine uygun verilmiyordu, arka arkaya açık renkte veriliyordu. Bu durum bir koyu satır-bir açık satır olarak düzeltildi. (Fırat Durmaz)
37. Sürekli temel betonarme diyaloğunda, bir sürekli temelin üzerindeyken seç düğmesi tıklandığında tüm temeller seçiliyordu, artık sadece ilgili sürekli temel seçiliyor. (Çağlar Aydın)
38. Berkitme levhası için diyaloğa Ters çevir seçeneği eklendi.
39. Aşıkların toplu olarak seçilmesi veya seçimi kaldırılması için komut modu eklendi. Sol shift ile işlem yapılabiliyor.
40. Kiriş kesme donatısı raporunda kontrol sütununda < gösterimi =< olarak değiştirildi.
41. Tonoz ayarlarında saçak tiplerinin görselleri eklendi.
42. Projede Analiz ayarlarında inşaat aşamaları hesabı aktifken performans analizi sonrasında etkiler görünmüyordu. Düzeltildi. (Uğur Oflaz)
43. Projede kiriş betonarme diyaloğuna girince ya da kiriş açılımı almak isteyince program kapanıyordu. Kapanmasına neden olan durum için önlem alındı. (Emrah Tufan)
44. Açılı perde üzerinde açılan kapı/pencere boşluğu 3B görselleştirmede yerleştirilen konumda görünmüyordu. Düzeltildi. (Basri Akyıldız)
45. Radye temelde, sürekli temel ve tekil detaylarında verilen TBDY 2007’ye göre verilen temel filiz detayları TBDY 2018’e göre düzenlendi. (Tevekkül, Serhat Proje Grubu)
46. Farklı tipte 2B çizimler arasında kopyalama işleminde katman özelliklerinin korunması işlemi geliştirildi. Donatı, donatı toplam uzunluk yazısı, donatı ara uzunluk yazısı, çizim katmanları, kopyala işlemi sonrasında kullanılabiliyor.
47. Kiriş yükleri raporunda kiriş zati yükü için, yük tanımı olarak sabit yük terimi yerine zati yük terimi yazılıyor.
48. TBDY 2018 için hazırlanan geoteknik raporu, TBDY 2007 için de ayarlandı. 1.4G+1.6Q yüklemesine ait zemin basınç değerleri raporda verilmiyordu, eklendi.
49. Geometri kontrolüne, planda uzun kenarın kısa kenarı oranı en az altı olan kolon elemanları için perde olarak modellenmelidir uyarısı eklendi.
50. Perde raporunda, perde uzunluğu ln terimi olarak gösterilen değişken, deprem yönetmeliğinde kullanılan lw terimi olarak gösteriliyor.
51. S420, B420C kullanımı seçeneği Analiz ayarları/Diğer sekmesine seçenek konuldu.
52. Sürekli temel ampatmansız olarak tanımlanırsa, sürekli temel raporda ampatman hesabı artık basılmıyor. Öncesinde ampatman değerleri sıfır olarak veriliyordu.
53. Sürekli temel statik bilgileri raporunda temelin ucu boş veya başka bir sürekli temele bağlanması durumuna göre verilen mesnet bilgileri düzenlendi (Halil Tek’in projesi)
54. Doğrusal performans analizi raporunda artık basılmasına gerek olmayan bilgiler kaldırıldı.
55. Perde detayları ve kolon düşey açılımı metraj tablosunda, global pozlama işaretli değilse temel ankraj filizleri iki kez veriliyordu. Düzeltildi. Genel metrajda sorun yoktu.
56. Elemanlara dış yük tanımı sırasında seçilebilen yükleme durumları için düzenleme yapıldı. Yük tanımı sırasında seçimine gerekli olmayan yükleme durumları kaldırıldı.
57. Bir katta, tüm döşemeleri düşük döşeme tanımlanmış bir yapıda katta rijit diyafram oluşmaması durumu giderildi.
58. Analizi durumu diyalogunda İptal butonu analizin iptali için daha hızlı yanıt vermesi sağlandı.
59. Geoteknik raporda tekil temelin yazım hatası düzeltildi, sürekli temel tekil temel, tekil temelin sürekli temel olarak gösterilmesi durumu iyileştirildi.
60. TS 498’e göre hareketli yük azaltması, etkin kesit rijitlikleri uygulanmış düşey hareketli yükler için de kullanımı sağlandı.
61. Projede kazıklı temeller için tanımlanan zemin katmanları, diyaloğa tekrar girdiğimizde görünmüyordu. İyileştirildi. (Hakan Baykara)
62. Bölünen kirişlerde kiriş yükleri raporunda sabit ve hareketli yükler, kiriş parça sayısı kadar ayrı kalemlerde gösteriliyordu. Her kalemde yükler aynı ise artık tek gösterimle raporlanıyor. (cagdaserel)
63. Projede kolon betonarme diyaloğunda ve analiz sistemi görüntüleme ekranında herhangi bir yetersizlik yok iken Kolon Özet raporunda ve Kolon Kesme Güvenliği raporunda yetersiz olan kolonların görülüyordu. İyileştirildi. (Onur Kızıldamar’ ın projesi)
64. Kar yükleri toplam yapı ağırlığına TBDY bölüm 4.5.9.2 ‘e 0.3 çarpanıyla ekleniyor.
65. İstinat duvarı betonarme diyalogunda donatıların kilitlenmesi olanağı eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
66. İstinat duvarı çiziminde sehpa donatı detayı eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
67. Zoom seçim komutu ribbon menüye ekledi.
68. Perde grubu raporu komutu ribbon menüye ekledi.
69. Kalıp ve temel aplikasyon planında, Ss ve S1 Değerleri, çevresel etki sınıfı, bina kullanım sınıfı, bina yükseklik sınıfı, deprem tasarım sınıfı, dayanım fazlalığı katsayıları vb. bilgilerin verildiği antet eklendi. (Özge Öncü)
70. Analiz ayarları TBDY seçenekleri sekmesinde yarı rijit diyafram seçeneği işaretlenmesine karşın seçim etkin olmuyordu. İyileştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
71. Merdiven mesnetlerini ayarlarken aslında değişim uygulanmasına karşın, mesnetlenme uzaklığı hep 25 cm’de sabit kalmış gibi görünüyordu. Kenar tekrar tıklandığında artık değiştirilen değer kadar görünüyor. (forum-onuralbayrak)
72. Betonarme materyal statik bilgileri, Yapı Genel Bilgileri raporunda, Malzeme Bilgileri başlığı altında veriliyor.
73. Kolon mantosu çiroz çizimlerine yönelik iyileştirmeler yapıldı.
74. Perde raporunda, perde donatı adedinin bazı durumlarda 2 adet fazla gösterilmesi durumu iyileştirdi. (Necati Yalçın, Şükrü Şahin, Ali Hasan Yoluç, forum emreyaykin)
75. Perde raporlarında düşey donatılar, artık çizimlerdeki gibi adet ve aralık olarak veriliyor. (Şükrü Şahin)
76. Rapor programında hata oklarını kullanarak önceki-sonraki hatayı sırasıyla görebilme işlemine yönelik iyileştirme yapıldı.
77. Temel filiz detaylarında da bazı boy yazılarının üst üste gelmesi durumu iyileştirildi.
78. Poligon kolonlarda çiroz çizimlerine yönelik iyileştirmeler yapıldı.
79. Birden fazla katta temel varken geoteknik raporunda, projenin zemin basıncı grafiği gösteriminde artık arka plan siyah olarak değil, beyaz olarak veriliyor. (Erhan Mollaoğlu)
80. Yapı Özet Raporu’na etkin kesit rijitlikleri tablosunu eklendi.
81. 10 versiyonu içinde ara versiyonlar için eski versiyon olarak kaydet imkanı eklendi.
82. Perde detayındaki uç bölge donatı sayısı hatalı olmamasına karşın bazı katlarda çizimde farklı yazılması durumu iyileştirildi.
83. Şablonlarda kolon perde donatılarının çoklu renklerde gösterimini düzenlendi.
84. Radye döşeme kenarı ayarları kayıt edilmesi olanağı eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
85. Bağ kirişi bağlılık derecesi raporu projede belirtilen duruma göre iyileştirildi. (Şükrü Şahin)
86. Performans analizi için bilgi düzeyine ilişkin iyileştirme yapıldı. Sınırlı bilgi düzeyinde, her katta en az üç adet beton örneği, kapsamlı bilgi düzeyinde, zemin katta üç, diğer katlarda en az iki, toplamda en az dokuz adet ve her 400 m2’den bir adet beton örneği yazısı eklendi.
87. Perde grubu ucunda kolon tanımlandıysa grup betonarme diyaloğunda artık o kolonların da çizimde gösteriliyor. Önceden ucu boş bırakılıyordu.
88. Perde grubu içinde kolon varken veya analiz yapılmadan perde grubu raporu alındığında program kapanıyordu. İyileştirildi.

Sürüm

ideCAD Statik v10.17

Yayın Tarihi

20.01.2020

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.